Tietosuoja- ja rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä                          

Oy Kon-Tiki Tours Ltd (ja tytäryhtiö Kon-Tiki Sport Travel Oy )
Lönnrotinkatu 40 C 1
00180 Helsinki
Puh. 09-466 300, info@kontiki.fi

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Timo Saranpää
Lönnrotinkatu 40 C 1
00180 Helsinki
Puh. 050-523 6005, info@kontiki.fi

 1. Rekisterin nimi 

Oy Kon-Tiki Tours Ltd matkatoimistoasiakkaiden ja sidosryhmien asiakasrekisteri.

 1. Henkilötietojenkäsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteeseen liittyvien varausten hoitaminen, vahvistaminen ja laskuttaminen, asiakasyhteydenpito sekä markkinointi ja mainonta. Tietojen käsittelyssä huolehditaan asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumisesta henkilötietojen käsittelystä säädetyn lainsäädännön mukaan. Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle, pl. edellä mainittujen tehtävien edellyttämät yhteistyökumppanit. Yhteistyökumppanit sitoutuvat erillisillä sopimuksilla huolehtimaan henkilötietojen käsittelystä annetun lainsäädännön totetumisesta. Rekisterinpitäjän henkilöstön kanssa on solmittu vastaavat sopimukset.

 1. Rekisterin tietosisältö
 • Etu- ja sukunimi
 • Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sukupuoli
 • Syntymäaika niillä matkoilla, joissa se vaaditaan (esim. laivamatkat)
 • Syntymäpaikka niillä matkoilla, joissa se vaaditaan esim. viisumin anomista varten
 • Passin numero ja voimassaolotiedot niillä matkoilla, joissa se vaaditaan esim. viisumin anomista varten
 • Vakuutustiedot niillä matkoilla, joissa se vaaditaan esim. viisumin anomista varten
 • Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
 1. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakkaan luovuttamat tiedot, ostetut tai yhteistyökumppanien kautta hankitut rekisterit

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Oy Kon-Tiki Tours Ltd ulkopuolisille kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta ellei kyseessä ole viranomaisen määräys, rikostutkinta tai muu lainsäädännöllinen syy. Kilpailuissa kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa kilpailussa osallisena olevalle yritykselle. Tällaisissa tapauksissa asiasta ilmoitetaan kilpailun yhteydessä.

 1. Tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle, pl. edellä mainittujen tehtävien edellyttämät yhteistyökumppanit. Yhteistyökumppanit sitoutuvat erillisillä sopimuksilla huolehtimaan henkilötietojen käsittelystä annetun lainsäädännön toteutumisesta.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja ei säilytetä paperitulosteina. Asiakastiedot talletetaan salasanoin ja palomuurilla suojattuun atk-järjestelmään, jossa tiedot säilytetään ohjelmistotoimittajan asiakaskohtaisessa relaatiotietokannassa, joka sijaitsee suojatussa sisäverkossa. Tietokantaan ei ole pääsyä julkisesta verkosta. Saadut tiedot poistetaan järjestelmästä kirjanpitosäädösten edellyttämän säilytysajan jälkeen. Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat varausjärjestelmässä olevat tiedot ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä tässä selosteessa ilmoitettuun osoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Sulje

Tilaa Kon-Tikin uutiskirje

Tilaa Kontikin uutiskirje ja saat ensimmäisenä tiedon matkatarjouksia ja tulevista ryhmämatkoista.

Ei kiitos, sulje ikkuna

Klikkaa matkahakuun