Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Oy Kon-Tiki Tours Ltd
Fredrikinkatu 25 A 10
00120 Helsinki
Puh 09-466 300, info@kontiki.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Timo Saranpää
Fredrikinkatu 25 A 10
00120 Helsinki
Puh 050-523 6005, info@kontiki.fi

3. Rekisterin nimi

Oy Kon-Tiki Tours Ltd matkatoimistoasiakkaiden asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteeseen liittyvien varausten hoitaminen, vahvistaminen ja laskuttaminen, asiakasyhteydenpito, markkinointi ja mainonta.

5. Rekisterin tietosisältö
  • Etu- ja sukunimi
  • Lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka
  • Puhelinnumero
  • Sukupuoli
  • Syntymäaika niillä matkoilla, joissa se vaaditaan (esim. laivamatkat)
  • Syntymäpaikka niillä matkoilla, joissa se vaaditaan esim. viisumin anomista varten
  • Passin numero ja voimassaolotiedot niillä matkoilla, joissa se vaaditaan esim. viisumin anomista varten
  • Vakuutustiedot niillä matkoilla, joissa se vaaditaan esim. viisumin anomista varten
  • Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan luovuttamat tiedot, ostetut tai yhteistyökumppanien kautta hankitut rekisterit

7. Tietojen säännönmukaisetluovutukset

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Oy Kon-Tiki Tours Ltd:n ulkopuolisille kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta ellei kyseessä ole viranomaisen määräys, rikostutkinta tai muu lainsäädännöllinen syy.

8. Tietojensiirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja ei säilytetä paperitulosteina. Asiakastiedot talletetaan salasanoin ja palomuurilla suojattuun atk-järjestelmään, jossa tiedot säilytetään ohjelmistotoimittajan asiakaskohtaisessa relaatiotietokannassa, joka sijaitsee suojatussa sisäverkossa. Tietokantaan ei ole pääsyä julkisesta verkosta. Saadut tiedot poistetaan järjestelmästä kirjanpitosäädösten edellyttämän säilytysajan jälkeen. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat varausjärjestelmässä olevat tiedot ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä tässä selosteessa ilmoitettuun osoitteeseen.